ΤΟ ΩΔΕΙΟ

ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Το ωδείο Μουσικοί Ορίζοντες Αγίου Ιωάννη έχει καθιερωθεί ως ένα εκπαιδευτικό μουσικό κέντρο της πόλης μας που μέσα από την πολύχρονη πείρα του μπορεί το κάθε παιδί να νιώσει ασφάλεια, σιγουριά, ενθουσιασμό και αγάπη για τις μουσικές του αναζητήσεις. Ξεκίνησε το 1991 ως μια μικρή σχολή πιάνου και θεωρητικών από την Λουκαίδη Χριστίνα, πτυχιούχο του ελληνικού ωδείου. Το 2000 άρχισε την συνεργασία του με τους Μουσικούς Ορίζοντες Αθηνών και τον κύριο Κωστή Γαϊτάνο ως εξεταστή της σχολής.

Σήμερα στη σχολή εργάζονται αξιόλογοι καθηγητές, σολίστες και παιδαγωγοί που κάποιοι μάλιστα εξελίχθηκαν μέσα από το δικό μας μουσικό φυτώριο, έχοντας ξεκινήσει κοντά μας ως μαθητές. Μέσα στην εξελικτική μας πορεία και με ανοικτούς τους μουσικούς μας ορίζοντες, ξεκινήσαμε συνεργασίες με εκπαιδευτήρια του Ηνωμένου Βασιλείου έχοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Κύπριων νέων επιλέγουν αυτή την χώρα για ανώτερες σπουδές.

Τα τελευταία χρόνια εκτός από την εκμάθηση μουσικών οργάνων εμπλουτίσαμε την εκπαίδευση μας με νέα παιδαγωγικά προγράμματα που βοηθούν στην ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών με κύριο μέλημα μας πάντα να βοηθήσουμε το κάθε παιδί να γνωρίσει και ν’ αγαπήσει σωστά την μουσική. Φυσικά η σχολή μας δεν απευθύνεται μόνο σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που ώριμοι πια αποφάσισαν ν’ ασχοληθούν με κάποιο μουσικό όργανο.

Καλοδεχούμενοι στο χώρο μας όλοι όσοι αγαπούν την μουσική για να πορευτούμε μαζί στον κόσμο της.

ΑΡΓΙΕΣ

• 1η Οκτωβρίου
• 28η Οκτωβρίου
• Από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 6 Ιανουαρίου (συμπεριλαμβανομένων)
• Καθαρή Δευτέρα
• 25η Μαρτίου
• 1η Απριλίου
• Από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι Τετάρτη του Πάσχα
• 1η Μαΐου
• Αγίου Πνεύματος

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

  1. Το ακαδημαϊκό έτος του Ωδείου καθορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 30η Ιουνίου.
  2. Η εγγραφή του μαθητή στο Ωδείο έχει διάρκεια για ολόκληρο το έτος. Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής υποχρεούται να φοιτήσει ολόκληρο το διδακτικό έτος και το Ωδείο να παρέχει ανελλιπώς την ανάλογη εκπαίδευση σύμφωνα με το προκαθορισμένο ωράριο που έχει συμφωνηθεί με το μαθητή.
  3. Τα δίδακτρα καθορίζονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους και γνωστοποιούνται στο μαθητή κατά την ώρα της εγγραφής . Τα συνολικά ετήσια δίδακτρα τα οποία καλύπτουν την περίοδο Σεπτεμβρίου – Ιουνίου καταβάλλονται κάθε μήνα και είναι προπληρωτέα κατά την 1η εβδομάδα του μήνα.
  4. Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή από το μάθημα , τότε ο μαθητής ευθύνεται για την απώλεια του μαθήματος έτσι το μάθημα δεν αναπληρώνεται. Στις περιπτώσεις που το μάθημα δεν πραγματοποιείται λόγω κωλύματος του διδάσκοντα καθηγητή τότε το μάθημα θα αναπληρώνεται.
  5. Κάθε χρόνο ο μαθητής δικαιούται να παρακαθίσει σε εξετάσεις και να καταβάλει τα ανάλογα εξέταστρα.
  6. Πριν τον προγραμματισμό οποιασδήποτε συμμετοχής του μαθητή σε συναυλίες /εμφανίσεις εκτός ωδείου ο μαθητής θα πρέπει να ενημερώνει το ωδείο, για καλύτερο συντονισμό αλλά και την αποφυγή τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο παιδαγωγικό πρόγραμμα του μαθητή.