ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Η ενασχόληση του παιδιού με τη μουσική σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της νοημοσύνης, βελτιώνοντας τη σχολική απόδοση αλλά και συμβάλλει στην ανάπτυξη της ψυχικής – συναισθηματικής και νοητικής του σφαίρας.

Η πρώτη επαφή με τη μουσική έχει ως στόχο να ξυπνήσει την αγάπη για τον ήχο και την ρυθμική κίνηση. Τα παιδιά ακούν και μιμούνται μεγάλη ποικιλία ήχων και μουσικής και μαθαίνουν να τα παρατηρούν και να τα αναλύουν και συγκρίνουν.

Το μουσικό εργαστήρι απευθύνεται σε παιδάκια 3-6 χρονών με στόχο τα παιδιά να γνωρίσουν τη μουσική, τον ρυθμό και του ήχους και παράλληλα να αναπτύξουν τις διάφορες δεξιότητες μέσα από τα μουσικά ερεθίσματα και την συνεργασία τους με την ομάδα. ‘Ενα εργαστήρι μουσικής προπαίδειας με βάσεις τα μουσικά όργανα, τον ρυθμό, την ακρόαση εμπλουτισμένο με μουσικοκινητικές δραστηριότητες, δραματοποίηση, κίνηση και ηχοιστορίες. Οι μικρές μουσικές ομάδες αποτελούν ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της κοινωνικότητας και προσωπικότητας των μικρών παιδιών.