ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Η εκμάθηση μουσικής βοηθά ιδιαίτερα στην ανάπτυξη επιδεξιοτήτων και ικανοτήτων  του παιδιού.

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Το μουσικό εργαστήρι απευθύνεται σε παιδάκια 3-6 χρονών με στόχο να γνωρίσουν τη μουσική, τον ρυθμό και του ήχους.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα θεωρητικά μαθήματα είναι απαραίτητα για σωστή μουσική παιδεία.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Προετοιμασία και εξετάσεις για απόκτηση διπλωμάτων ανωτέρου επιπέδου.

ΤΟ ΩΔΕΙΟ

Τον Σεπτέμβριο του 1991 ξεκινήσαμε να λειτουργούμε ως μια μικρή σχολή πιάνου και θεωρητικών. Με το πέρασμα των χρόνων οι ανάγκες της κοινωνίας μας οδήγησαν σε πολλές συνεργασίες με συναδέλφους μουσικούς, ώστε να φιλοξενούμε τώρα στο χώρο μας την διδασκαλία των κυριότερων οργάνων και όχι μόνο.

Οι εμπειρίες τόσων χρόνων, μας δίδαξαν και μας ανάγκασαν να δούμε την διδασκαλία με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Στόχος της σχολής τα τελευταία χρόνια είναι να εκπαιδεύουμε μουσικούς που να μπορούν να μας αντιπροσωπεύσουν επάξια σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα σπουδών  που ακολουθούμε είναι βασισμένο σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ

ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Εδώ μπορείτε να δείτε μερικά στατιστικά στοιχεία για το ωδείο μας.

ΜΑΘΗΤΕΣ
ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ

8 Παγκόσμιες Πρώτες θέσεις στις εξετάσεις Trinity στο όργανο του Πιάνου